Úvodná stránka

Timemanagement                            a selfmarketing  http://www.garantpp.sk/wp-content/uploads/2017/04/riadenie-casu_2-300x212.gif

Sebariadenie a riadenie času
Selfmarketing
Porady

Komunikačné  tréningy                             http://www.garantpp.sk/wp-content/uploads/2017/04/komunikacia_2-300x212.gif

Komunikačné zručnosti
Neverbálna komunikácia
Prezentačné zručnosti

Konflikty a asertivita                                    http://www.garantpp.sk/wp-content/uploads/2017/04/konflikty_2-300x212.gif

Konflikty
Asertivita
Ochrana proti manipulácii

Tímová práca a negociácie                       http://www.garantpp.sk/wp-content/uploads/2017/04/timova-praca_2-300x212.gif

Tímová práca a spolupráca v tíme
Leadership
Negociačné zručnosti

Projektové riadenie                                        http://www.garantpp.sk/wp-content/uploads/2017/04/Projektove-riadenie_0-300x212.png

Projektové minimum
Akadémia projektového manažmentu
Certifikácie IPMA, PRINCE2…

Ušite si kurz na mieru                                http://www.garantpp.sk/wp-content/uploads/2017/04/usite-si-kurz-na-mieru_2-300x212.gif

Vyskladajte si vlastný
firemný vzdelávací program….

Kurzy – komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.

Organizujeme Kurzy – komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.
Organizujeme Kurzy – komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.