Konflikty a asertivita

Konflikty

Motto: „ Konflikt sa nedá odstrániť, nie je ohrozenie, dáva veci do pohybu“

Naučíte sa:

 • analyzovať najčastejšie príčiny vzniku konfliktov,
 • konflikt vnímať pozitívne,
 • využívať typológiu konfliktov,
 • nazerať na konflikt ako na proces,
 • spoznať konkrétne spúšťače konfliktov, rozoznávať konfliktné signály a tieto poznatky využívať v živote,
 • deeskalovať vyhrotený konflikt,
 • správne zvoliť najvhodnejšiu stratégiu, používať jednotlivé techniky (spôsoby riešenia) konfliktov,
 • základné typy (modely) správania sa ľudí v konfliktoch,
 • používať nástroje a techniky ako zvládnuť „problematických“ ľudí.

Asertivita

Motto: „Presaď sa a neublíž!“

Naučíte sa:

 • identifikovať vlastné rozvojové potreby v oblasti asertivity,
 • vykonať analýzu dopadov rôznych vzorov správania,
 • v komunikácii využívať základné asertívne zručnosti so zameraním na techniku – reakcia spätnou väzbou, techniku otvorených dverí, techniku negatívne opytovanie a techniku negatívnej asercie,
 • asertívne požiadať o pomoc, láskavosť,
 • asertívne podať a prijať kompliment,
 • asertívne prijímať a podávať kritiku (oprávnenú, neoprávnenú, nevhodne podanú),
 • odhaľovať riziká potláčania hnevu,
 • asertívne reagovať na nahnevaného človeka, asertívne pracovať s vlastným hnevom.

Ochrana proti manipulácii

Motto:  „Ochrana nadovšetko“

Naučíte sa:

 • rozpoznávať konkrétne manipulácie, rozpoznávať jednotlivé stratégie,
 • s manipuláciami zaobchádzať,
 • prakticky rôzne spôsoby ochrany proti manipuláciám,
 • rozpoznávať najčastejšie argumentačné pasce a naučia sa ako sa im brániť.

  Organizujeme Kurzy –  komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.

  Organizujeme Kurzy – komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.