Kontakt

Sídlo spoločnosti

GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kancelária: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  421 918 663 244, 421 905 800 995
E-mail: asistent@garantpp.sk

Objednávky

Ivana Všetečková
sekretariát riaditeľa
asistent@garantpp.sk
+421 918 663 244

Manažment spoločnosti (konatelia)

doc. Ing. Petr Všetečka, CSc.
konateľ, výkonný riaditeľ
vsetecka@garantpp.sk
https://sk.linkedin.com/in/vsetecka/sk

+421 905 800 995

Zoja Žideková
konateľka, strategický rozvoj
zidekova@garantpp.sk
+421 911 560 552

Fakturačné údaje

IČO:  43809731
DIČ:  2022469779
IČ DPH: SK2022469779
Bankové Spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 262 282 3721/1100
IBAN: SK56 1100 0000 0026 2282 3721
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Zápis v OR OS Žilina: oddiel sro, vložka č.19684 / l