Tímová práca a negociácie

Tímová práca a spolupráca v tíme

Motto: Dobre organizovaný tím znásobí kvality jednotlivcov.“

Naučíte sa:

 • prakticky ovládať metódy tímovej práce,
 • poznať základné vedomosti o budovaní a životných fázach tímu,
 • prakticky ovládať zásady tímovej spolupráce a rozhodovania v tíme,
 • zásady výberu členov do tímu a čo všetko ovplyvňuje spoluprácu v tíme,
 • rozlišovať medzi motiváciou a stimuláciou a čo ovplyvňuje motiváciu členov tímu pre plnenie úloh,
 • čo ovplyvňuje pracovné postoje a efektivitu členov tímu,
 • niektoré dôležité prvky efektívnej komunikácie v tímovej práci,
 • využívať konštruktívnu komunikačnú kultúru,
 • podávať a prijímať spätnú väzbu.

 Leadership

Motto: Vedenie znamená viac ako uplatňovanie moci a autority.“

Naučíte sa:

 • rozoznávať a podľa situácie využívať správny štýl vedenia tímu,
 • ako používať funkčný model vedenia tímu cez úlohu, tím a jednotlivca,
 • ako vyberať nových členov tímu,
 • ako formulovať ciele, merateľnosť cieľov, ako delegovať úlohy,
 • rozlišovať medzi motiváciou a stimuláciou členov tímu a ako motivovať členov tímu pre plnenie úloh,
 • čo a ako ovplyvňuje pracovné postoje a efektivitu členov tímu,
 • ako si pripraviť a ako riadiť rôzne typy porád,
 • využívať rôzne typy kontrol činnosti členov tímu a ich dopad na efektivitu a motiváciu tímu,
 • pravidlá konštruktívnej kritiky a podávať kritiku a ocenenie,
 • ako zvládnuť umenie počúvania,
 • techniky kladenia otázok a lievikový model – techniky vedenia rozhovoru,
 • pravidlá dialógu v tímovej spolupráci a ako možno vylepšiť komunikáciu,
 • ako komunikovať pri realizácii zmeny.

Negociačné zručnosti

Motto: „Nevyjednávať znamená niečo stratiť.“

Naučíte sa:

 • účastníci kurzu analyzujú príčiny neefektívnych negociácií a vypracujú plán opatrení,
 • naučia sa pripraviť všetky potrebné zdroje pre vyjednávanie,
 • naučia sa základné stratégie, jednotlivé taktiky a ich správnu voľbu,
 • naučia sa nazerať na vyjednávanie ako na proces, budú poznať jednotlivé fáze, ich význam a obsah,
 • naučia sa ako zvýšiť autoritu vyjednávača,
 • detailnejšie sa oboznámia s taktikami zjednávania a účinnými protiopatreniami v prípade, že sú použité proti nim,
 • naučia sa pracovať s ústupkami a naučia sa zásadám zjednávania,
 • budú vedieť čo je to mŕtvy bod a ako ho prekonať,
 • budú poznať ako sa profiluje úspešný vyjednávač (jeho vlastnosti, tipy, triky v procese vyjednávania, budovanie vyjednávacieho tímu,…),
 • a mnohé iné.

Organizujeme Kurzy –  komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.

Organizujeme Kurzy – komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.